Prosjektene som nå foregår er:

-blogging om media link
-utvikle hjemmesidene sindreutstraling.no og www.sindremollerhaug.no
-teste ut Podio og lage systemer
-loggføre oppgaver som blir gjort i Freedcamp
-legge ut bilder på sindremollerhaug.no

Det blir flere prosjekter etterhvert, men vil først bli ferdig med noen av disse punktene.