Jeg har erfaringer med å ta bilder fra ulike vinkler og redigere. For å få gode bilder er lyset ute eller inne avgjørende.

Eksempler på bilder som jeg har tatt kommer senere på denne siden. Den er ikke helt ferdig ennå.