Prosjekter

Planen for høsten og vinteren 2019 er å lage flere filmer på YouTube og komme i gang med Patreon. Det er mye jobb, men nå har det vært en lang og varm sommer.

Nå som det begynner å blåse og regne mer, blir det brukt mer tid inne og satt av mer tid til å blant annet oppdatere bloggen og hjemmesiden.

Det er en del som skjer og det vil bli skrevet om i bloggen. Blant annet tester jeg dataprogrammer som forbedrer ytelsen til maskinen. Jeg har lært mye av å prøve meg fram med ting som ikke er så teknisk.